מן הצדק

Yudit Shahar

בראשית היה חלון

,ואימא

חתולים מתפזרים מסתתרים

בגשם ראשון

ומרבדי גויבה מתולעים

,תוססים בשיכרון סתיו

היה זה המקום הראשון

הסדר הנכון

ומן הצדק

הוואדי תפח השחיר

גולש על גדותיו ונסוג

,מותיר שדה מאיר

היה זה הגן הראשון

ואני הייתי אדם הראשון

שאסף אל חיקו

כוכבי פלא

לימים ארג קן

יונק הדבש

בעץ הלימון הזקן

ומשתי פנינים

בקעו אפרוחים

,שלא ידעו יום

היה זה המקום הראשון

אך לא הסדר הנכון

ולא מן הצדק

ועץ הלימון יבש

ונחש הואדי צמק

,חרב כמו עיניו של אבא

שוב לא היה זה המקום הראשון

ולא היה זה הסדר הנכון

ולא מן הצדק

,באחרית חלון

,בתי

שבעה עציצים

,וחלום

זהו המקום הראשון

הסדר הנכון

ומן הצדק

The Path of Justice

Translated by Aviya Kushner

In the beginning there was a window

and mother,

cats scattering and hiding

from the first rain,

and worm-laden guava

that fell beneath the tree,

rotting in the drunkenness of fall.

This was the first place,

the right order,

the law of nature,

from the absolute beginning.

The wadi widened and blackened,

overflowed and retreated,

leaving a bright field.

This was the First Garden

and I was the first human

who gathered to her bosom

the flowering stars of wonder.

After that the honeysuckle wove a nest

in the old lemon tree,

and from two pearls

split chicks

that didn’t manage to live a day.

This was the first place, yes,

but it was not the law of nature

not the absolute beginning.

And the lemon tree dried up

and the snake of the wadi shriveled

and became ruin like father’s eyes

and again this was not the first place

and it was not the law of nature

and it was not the absolute beginning.

And in the end a window —

my daughter:

seven plants

and a dream,

this is the first place

this is the law of nature

this is the absolute beginning.

about the author
prev
next