Technické Věci

Sylva Fischerová

Technické věci

něco mechanicky za sebou, jako vlak, vagóny naložené

soubory úkonů

sbírkou každodenních podzákonů

úživa, údržba

života

jako umyvadla

co musí

vydržet ve zdi,

mé technické já

složené do krabicové

skutečnosti,

ploché trojrozměrnosti,

chlapeček v autobusu říká:

Podívej co mám

to jsem ušil sám

a hned jsem to

taky použil

— ve slátaném pytlíčku

větývka kočiček

uprostřed listopadu

Baví mě vyrábět věci

co tu nebylo, je

šití mi jde

Co tu nebylo, je

večer,

v něm

tři slova do řady

mizí do jámy uprostřed zdi

odkud

vydávají prázdnotu

co bylo, je

řeč mi někdy jde

jebylo a budenebude,

malta, lepidlo, ucpávka, ukolí-

bavka

technických věcí

a pěstní souboj

mezi

jenebude a budebylo

 

Technical Things

Translated by Sylva Fischerová and Stuart Friebert

Technical things

put mechanically one after

another, like a train,

wagons loaded with a package

of precepts and everyday prescripts,

keep and upkeep: main-

tenance of a life

like of a sink which has to

stick in the wall,

my technical I

assembled in a boxy

reality, flat three-dimensionality.

A boy on the bus saying to me:

Look what I’ve got

I sewed it by myself

and used it

right away —

in a patchy little sack,

a sprig of willow catkins

in the middle of November

I like making things

what wasn’t, now is

I’m good at this

Something that wasn’t, now

is — evening,

three words in a row

vanishing into the pit

in the middle of the wall

from where they give off a void

What was, still

is

— as a speech

Sometimes, I’m good at this

WAS-IS and WON’T-WILL,

mortar — glue — a clogging lullaby

of technical things

and a fistfight

between

WON’T-IS and WAS-WILL

about the author
prev
next