ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑ

Ioulita Iliopoulou

Λευκό τεντωμένο πανί

Καί φυτά κι ἕνα πουλί καί ψίχουλα

Οἱ δυό μας ἀγκαλιά πρίν τό πρωί

Μικρά σπαρτά παντοῦ τῆς μουσικῆς

Οἱ αἰῶνες

Κι ἀπό ψηλά τό καράβι κόκκινο

Φορτωμένο σάν φυσαρμόνικες πολλές

Τούς λόγους τοῦ Ἰουλίου

Εἴμαστε Ἕλληνες τῆς ᾽Ασίας ἀγάπη μου

Εἴμαστε μόνοι

                           στά νερά τά βαθιά τῆς λουΐζας και τ᾽

Ἄπατα μα ργα ρο ερω το

                                                  δύτες μικρῶν συλλαβῶν.

© 1997, Ioulita Iliopoulou and Ypsilon/Books, ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ (Wish For Odysseas)

SMALL CRAFT

translated by Melissa Buckheit

White tented cloth

And plants and a bird and crumbs

We two embrace before the morning

Small seedlings of music everywhere

The eons

And from high up the red boat

Laden like myriad harmonicas

The words of July

We are Greeks of Asia my love

We are alone

                      in the waters, the deep of Louisa and the

Stepless pearl-e-ros

                                   divers of little syllables.

about the author
prev
next