no transo dos corpos renuncio

Lara Doprazo Ruibal

no transo dos corpos renuncio

ao transo dos corpos

á carne descoñecida e ao seu valor.

renuncio ao mercado e ao ouro

á miña pel aínda tersa

porque estou viva. é abril

e os días sucédense sen saber

a que estación corresponden

renuncio aos días só

se podo quedar co tempo

co tempo que hai despois dos corpos

despois da noite que nunca precede ao día

renuncio a todo se podo quedar con iso

co tempo da noite que nunca precede ao día

 

in the intertwining of the bodies i renounce

Translated by Laura Cesarco Eglin

in the intertwining of the bodies i renounce

the intertwining of the bodies

the unknown flesh and its value.

i renounce the market and the gold

my skin, still smooth

because i’m alive. it’s april

and one day follows the next not knowing

what season each belongs to

i renounce the days only

if i can keep time —

the time after the bodies

after the night that never precedes the day

i renounce everything if i can keep that

keep the time of the night that never precedes the day

 

about the authors