O futuro

María do Cebreiro

Hai persoas que miran para o ceo e hai persoas

que só confían no parte. A meteoroloxía

non é unha ciencia exacta pero é a única

que se ocupa do futuro. Hai persoas

que confían no ceo e miran para o parte.

A táboa dos elementos é finita e infinita:

compendia a materia coñecida

e imaxina a materia aínda por coñecer.

Os efectos son máis evidentes

que as causas e as persoas non somos

tan distintas das pedras. No voo dunha partícula

de pó podes recoñecer o acougo da montaña.

 

The Future

translated by Jacob Rogers

There are people who watch the sky and people

who only trust weather reports. Meteorology isn’t

an exact science but it is the only one

concerned with the future. There are people

who trust the sky and glance at the reports.

The table of elements is finite and infinite:

it compiles all known matter and

envisions that which has yet to be discovered.

Effects are more obvious

than causes and humans aren’t really so

different from stones. You can find the stillness

of a mountain even in a dust particle’s flight.

 

about the author