Radio Mùa Hè

Phan Nhiên Hạo

Te te… tò tí te…

Good moring anh chị em thủng nhỉ.

Đây là tiếng nói cô đơn,

phát thanh từ nước Mỹ,

giữa đồng bắp miền Trung — Tây,

trên băng tầng lưu vong không hối tiếc.

Hôm nay trời cứng

sẽ ngỏng đến 37 độ C,

không mưa và ngột ngạt áp thấp

vì những chuyện điên ở phía Đông:

Để cứu đứa con mình,

một người mẹ tự sát.

Hai người đàn bà truồng

ôm ghì lấy thân thể đất đai.

Đám đông căng biểu ngữ trên cầu,

tìm cách cứu dòng sông

nhưng bị đạp xuống nước.

Phía Tây vẫn bình thường:

Làm việc, ăn ít mỡ, lái xe

qua những đường lòng vòng,

đèn đỏ giúp quá trình rã tan chậm lại.

Cuộc đời là tảng băng,

hao nhanh hơn ngày nắng.

Bây giờ chuyển qua mục hòa giải,

quý vị cần quên đi khổ nhục, hận phiền.

Xin gọi vào số máy này tâm sự,

1800 – 3825968

tức là

1800 – F U C K Y O U.

Te te… tò tí te…

Sau đây là phần quảng cáo…

 

Summer Radio

Translated by Hai-Dang Phan

Dee dee… dum di dee…

Good morning brothers and sisters

of broken ear drums.

This is the Voice of Solitude

broadcasting live

from America, in the middle of a cornfield

on the channel of exile with no regrets.

Today’s high temp

will be a hot 98 degree hard-on,

no rain and suffocating atmospheric conditions

due to crazy stories coming from the East:

to rescue her daughter,

a mother set herself on fire;

two naked women

clasped a body of land;

trying to save a river,

a crowd waved banners across a bridge,

only to be kicked into the water.

Meanwhile, all is quiet in the West.

Business as usual,

eat less fat, drive in circles.

Red lights slow the disintegration.

Life is an iceberg,

it melts faster on sunny days.

Let’s switch to the Reconciliation Program.

Forget all your suffering, humiliation, sorrow and bitterness.

Please call this number to chat,

1 800 – 382 5968

or

1 800 – F U C K Y O U.

Dee dee… dum di dee…

Now for a commercial break…

about the author
prev
next