Tháng Ba Atlanta

Phan Nhiên Hạo

Không nhớ tháng Ba có màu gì,

đó chỉ là một ngày tan tuyết ở Chicago.

Tôi bay về phía Nam, đến Atlanta,

đi trên những đường phố trung tâm sạch sẽ,

bị bao vây bởi khu cận ô lem luốc.

Tôi đi, thám hiểm sự đơn điệu của các nắp cống,

quan sát lũ ruồi chập chững của mùa xuân

run rẩy bò trên chậu hoa ẻo lả,

trước tiệm rượu vung vãi mẩu thuốc lá.

Tôi biết một tai nạn mới xảy ra

nhưng không thấy máu.

Tôi mua một bản đồ

để làm hiển nhiên sự xa lạ.

Trong nhà triển lãm Coca-Cola,

tôi đi tiểu nhiều hơn uống

các loại nước giải khát có ga

dối lừa.

Tôi nghe nước Mỹ ợ.

 

March in Atlanta

Translated by Hai-Dang Phan

I don’t recall the color of March,

only the snow melting that day in Chicago.

I flew south to Atlanta,

walked around a sparkling downtown

circled by dismal districts.

Setting out, I explored the monotony of manhole covers,

observed the immature flies of spring,

nervous vibrations atop pathetic flower pots,

in front of a liquor store dotted with cigarette butts.

I knew an incident just occurred

but didn’t see any blood.

I bought a map to make things clear

you are here, an outsider.

In the Coca-Cola Museum,

I pissed more than I drank

of the different sodas

tricking my thirst.

I heard America burp.

about the author
prev
next