Tylko dla mężczyzn

Ewa Sonnenberg

Mężczyźni rodzili mnie w bólach uświadamiania obcego w sobie

przeklinali los wyławiając z ognistej wody na oczach zdezorientowanych

samic wściekle przegryzali pępowinę

Mężczyźni karmili piersią regularnymi dawkami chłodu

wchodził w mięśnie i ścięgna zastygły w niemożność odwrotu

ich mlekiem odrzucenie wyczekane do ostatniej ciszy pasło serce

Mężczyźni sprzyjali mi w życiu kładąc na pustą i śliską powierzchnię

siatkę celów kartografię zwycięstw powoływali się na siebie w najważniejszych

momentach mojego życia lub pokazując najpiękniejsze miejsca ziemi

Mężczyźni tylko mężczyźni potrafili prawdziwie czekać harde Penelopy

bywały cudownymi kobietami ze spokojem robili swoje

nie tracąc czasu na sentymentalne teorie zatrzaskiwali drzwi

Tylko mężczyźni i przyjaźń bez iluzji twardość szorstkiego naskórka

pod palcami gdy nie ma się czego chwycić oszczędzanie na łzach i razach

no problem zaciskanie pięści wypełnionych szkłem

Mężczyźni nauczyli jak do końca bywa się oddanym sprawie

kobiety są po to by je dotykać zamki błyskawiczne by je otwierać

spódniczki by wkładać pod nie ręce noc by głęboko w nią wejść

Mężczyźni smak wódki i klęski bezpieczna obojętność

nie ma takiego miejsca do którego byłoby daleko

oddali mi wolność nie pytali o zgodę zostawiając na drogę żebro

Only for Men

translated by Katarzyna Jakubiak

Men bore me in the pain of learning an inner stranger

they cursed fate fishing me out of fire water      before the eyes of

disoriented females they bit through the umbilical cord furious

Men breastfed me with the usual helpings of cold

it entered my tendons and my muscles went still

their long-awaited rejection fed my heart milk

Men were good to me they covered the slick and empty surface

with webs of goals      cartography of triumphs      they summoned each other

in my most important moments revealing the beautiful places of the earth

Men only men were able to wait in earnest      tough Penelopes

they could be wonderful women doing their job even-keeled

not wasting time on sentimental theories they slammed the door shut

Only men and their friendship without illusions      rough epidermis

under my fingertips      where there is nothing to savor one saves on tears and blows

no problem tightening the glass-filled fists

Men taught me how on occasions one sticks to the cause till the end

women are there to be touched zippers to be unzipped

skirts to put one’s hands under      night to be entered deeply

Men a taste of vodka and failure      safe indifference

there is no place which would be far away      they returned my freedom

without asking permission      left me a rib for the road

about the author
prev
next