[Alóngase a masa pardenta]

Oriana Méndez

Alóngase a masa pardenta

o xofre en goma inza rúas

sumidoiros da cidade

e é ela quen

non lamenta aquí a perda de

xuventude presente ou futura

nin tristeza fronte ao océano

non hai, nunca houbo pasado

confusión ou xuventude

para esta cidade continuadamente

o latrocinio, si

caterva humana que é

expropiada de si mesma

e resolve

os sinais o fume a república

cómo escalda a pantasma sobre as chairas

fermentando os lagos ou

as coseduras do baluarte que se disolven

ira contra ira para que

resgue

o seu ollo en améndoa

a máquina xacobina

así se eleva unha cidade en cúspide

en ósos, pero reconta os seus

entullos, indica supervivencias, observa

unha autoestrada contra o espanto

a percusión teimosa do océano

como nenos que se dislocan

entre as silveiras de marzo

tamén o poema presencia

o rebento das unllas

a linguaxe encerrada

porque hai un internamento de vida

sobre a humidade que se produce

nos buracos, a mesma que contén

violencia capaz de sustentar

o río máis ala da xeografía

e os corazóns maioritarios

e o rebento que convoca

unha praza para un mecanismo

azul, de ollo

de boi desvélase a navalla e pronuncian

a coroa perdeu

o equilibrio

descárnase

arrolla sobre a calor na marxe

vívese a exhalación que prende

por riba de todas as cousas

por riba

[The brownish mass spreads]

Neil Anderson

The brownish mass spreads

sulphur gum fills streets

and city sewers

and she is the one here

who does not mourn the loss

of present or future youth

of sadness before the ocean

there is not, never was a past

confusion or youth

but for this city

robbery always

human masses that are

repossessed from themselves

and resolve

the signals the smoke the republic

how the ghost scalds the plains

fermenting the lakes or

the dissolving seams of the fortress

anger against anger so that

the jacobean machine

might scratch

this almond eye

so a city rises as a summit

of bones, but it tells

of its own rubble, points out survival

observes a highway against fright

the insistent drumming of the ocean

like children who stray in

in March brambles

the poem also witnesses

the burgeoning of fingernails

language enclosed

because there is an internment of life

atop the moisture that swells

in holes, the very moisture that contains

a violence capable of sustaining

the river beyond geography

and the hearts of the majority

and the budding that announces

a spot for a blue fixture,

a porthole

the blade is drawn and they pronounce

the crown has lost

its balance

breaks down

tramples over hot margins

we feel the exhalation take hold

above all things

above

about the authors