Noé

Bettina Simon  

„ … mint egy gyermeknek, egy elmebetegnek vagy egy nőnek.” —J.D.

I.

Noé feladott egy hirdetést,

hogy gyűjteni kezdi az állatokat,

mert Londonban egyet se talált.

A környezetvédők megvétózták,

hogy elmozdítsanak akár egyetlen

párt is eredeti élőhelyéről,

így nem derülhet ki, hogy valójában

már Afrikában sem élnek állatok.

Miután a British Zoo sem segített,

Noé elkezdett ember nagyságú

plüssállatokat venni. Úgy döntött,

becsapja Istent.

 

II.

Noé lába körül ételért állnak sorba

a kitömött példányok. Úgy járkál

közöttük, mint a próféta, aki nem szól

senkihez, de szavait megtalálta,

és magában ismételgeti őket.

Mintha egy zsákból képzeletbeli

állatfajokat húzna elő, hogy áldozatot

mutasson be valakinek, akitől fél,

mégis bízik benne, nem fogja megbüntetni,

ha rosszat tesz.

 

III.

Noé álmában egy szigeten ébredt,

ahol mindenki aludt. Nem is alszanak,

szólalt meg Isten egy fa mögül,

próbálj meg te is hozzászokni

a halál gondolatához.

Noé nem hitte el, amit hallott,

mert nem látta Istent, csak azt,

hogy valami árnyék követi.

A kiszáradt tenger partján alszik,

vette észre nemsokára, és hallotta,

hogy a tenger levedlett bőrének

repedéseiből csörgedezik felé a víz.

 

IV.

Noé pontosan akart fogalmazni,

de csak körülírnia sikerült.

Mintha megpróbálna hajat rajzolni

a fűszálak közé.

Összegyűjtött családtagjaival,

egy képzeletbeli tengeren hajózik,

és minden éjjel imádkozik a kivágott

fához, adjon jó szelet, ne sodorja

lakott szigetek közelébe.

Hogy minél gyorsabban eljusson

a paradicsomba, kidobálja a hajóból

azokat a tárgyakat, amiket nem használhat

a tengeren. Egy üres akváriumba

teszi őket, amiben nincsenek halak, nincsen

benne víz, és pontosan akkora, amennyi vizet

Noé hajója a tengerből kiszorít.

 

V.

Noé egy másik városban ébredt, ahol

az emberek is plüssből készültek.

Egyből rákeresett a pornócsatornákra.

Aztán az ablakhoz lépett, és elkezdte

a víz felé dobálni a szállodai szobában

talált üvegeket, poharakat, mert rettegett,

hogy az óceán sem igazi, és a plüssben

úszik egy nagy hajó az állatok csontvázaival.

Nincs értelme beszélni, kezdj el írni,

kiáltotta valaki a szomszéd szobából.

Addig írd a történetet, amíg felépül egy ház,

hogy emlékezzenek rá, amikor majd leomlik.

Noé nem értett egyet az ismeretlennel,

szeretett volna visszamenni Londonba.

A plüssállatokat nem akarta vinni.

     

VI.

Az állatokat légipostán Afrikába küldte.

Miután egyedül maradt, Noé írni kezdett.

Nem hagyott tiszta lepedőt a szobában,

amikor távozott. Egy felfújható matraccal

beúszott a vízbe. Elképzelte, hogy a plüss

egy helyen véget ér, de nem találta meg.

Milyen tenger ez? – kérdezte hangosan,

miközben a feje fölé tartotta a gumimatracot,

hogy a tűző naptól védje magát.

Kinek a takarója ez a kifakult hazugság? – kiabálta,

olyan hangosan, hogy Isten is meghallja.

     

VII.

Legalább egyszer mindenkinek

hazudni kell, válaszolta Isten.

Noénak még nincsen élethazugsága,

de biztos benne, hamarosan neki is lesz.

Nem szeretem az embereket, folytatta

Isten, mert abból indulnak ki, nem lesz baj,

ha megszólalnak.

Látja Noét, ahogyan előle bujkál.

Noé felnéz a matrac alól, keresi, honnan

süt rá a nap, de csak a költözőmadarakat látja.

Dobhártyája pattog a hőségtől.

     

VIII.

Noé felvette a telefont. Nem szóltak bele,

de hallani lehetett, ahogyan valaki elkezdi a saját

fejéhez ütögetni a kagylót, és nem hagyja abba.

Ahogyan erősödtek az ütések, úgy puhultak

a hangok. Utoljára egy madarat lehetett hallani,

amelyik a távolból repül Noéhoz, és egyre

közelebbről próbálja az ő fejét is eltalálni.

 

IX.

Noé kórházba került, mert azt képzelte,

hogy kipusztultak az élőlények.

Azt állítja, az állatkertben plüssállatok

vannak, ő készítette őket.

Az orvosok szerint megsérült az agya,

amikor a Trauma IC-vel utazott.

A tengerparti szakasz sokak számára

nehéz, felfordul tőle a gyomruk.

Noé nem látta a tengert, de gyerekkorában

egyszer napszemüvegnek öltözött a farsangon.

Értesítették édesanyját az esetről. Arra kérték,

ha nem viszi magával, és látogatóba se jön,

legalább hívja fel, de Noé erről hallani sem akart.

Utoljára azt mondta neki, hogy árvíz van.

Noé az ablakhoz sietett, de látta, hogy az anyja téved.

Árvíz van, Noé, nem özönvíz, mondta, de a telefont

a vonal másik végén a földhöz vágták.

     

X.

Nem vagyok benne biztos,

hogy ezek az én traumáim,

szólt Noé a kiszáradt tenger partján.

Szégyellje magát, mondta neki Isten,

aztán inkább visszavonta, mert eszébe

jutott, Noénak még saját szégyene sincsen,

tőle lopta azt is. Hiányzik belőled

a veled született szégyen! – kiabálta, mert

esővel nem büntethetett.

     

XI.

Noé hallja, hogy az emberek

arról beszélgetnek, hogyan szerezzék

vissza maguknak a tengert.

Feltöltötték a használaton kívüli

medencéket, az üresen álló,

elhagyott raktárakat.

Feltöltik majd a legnagyobb kiszáradt

medencét, a tengert is, ha lesz rá okuk,

hogy ilyen sokan sokáig sírjanak.

 

Noah

Kristen Herbert

“…as if to a child, to the mentally ill, or to a woman.” —J.D.

I.

Noah put out an announcement,

that he started collecting the animals,

because he didn’t find any in London.

The environmental protectionists forbid

him to move even a single

pair from its original place,

therefore nobody could realize that, in fact,

there are no living animals in Africa either.

Since the British Zoo couldn’t help,

Noah started to buy wonderful,

man-made plush animals. He decided

he would fool God.

     

II.

The stuffed copies gather for food

in a line around Noah’s feet. He walks

among them like a prophet, who speaks

to no one, though he has found the words,

and repeats them only to himself.

As if he pulls these imagined species

from a sack, so he may show his sacrifice

to someone he fears,

but still trusts, who won’t punish

him for doing wrong.

     

III.

Noah awoke on an island,

where everyone slept. They aren’t sleeping,

God said from behind a tree,

you should get used

to the idea of death.

Noah didn’t believe what he had heard,

because he didn’t see God, only

a kind of shadow that followed him.

He slept on the dried up shore,

soon he realized, and heard

the water rushing towards him

from the cracks of the sea’s dead skin.

     

IV.

Noah wanted to put it in precise words,

but he could only talk around it.

As if he were trying to draw hair

between blades of grass.

With his family members gathered together,

he sails on an imaginary sea,

and every night he prays to the chopped

wood, give a good slice, don’t push us

towards any populated islands.

So that he would sooner reach

paradise, and toss all those objects

overboard that cannot be used

at sea. An empty aquarium,

that’s where he puts them, one without fish, without

water, and just big enough to fit the waves

Noah’s boat flings from the sea.

     

V.

Noah awoke in another town, where

the people were also made of plush.

He asked one where to find porn channels.

Then he went to the window and started

throwing all the bottles and cups towards the water,

the ones he found in the hotel room, as he was terrified

that even the ocean wasn’t real, that a big boat

was swimming in plush with all the animal’s skeletons.

There’s no point talking, just write it down,

somebody shouted from the neighboring room.

Write the story until it builds a house,

so they remember when it falls.

Noah didn’t agree with the stranger,

he would have liked to go back to London.

He didn’t want to take the plush animals.

     

VI.

He sent the animals to Africa by air mail.

When he was alone, Noah started to write.

He didn’t leave clean sheets in the room,

when he set off. On an inflatable mattress,

he floated into the sea. He imagined the plush

ended someplace, but he couldn’t find where.

“What kind of sea is this?” he cried,

as he held the rubber mattress over his head,

to protect himself from the burning sun.

“Whose blanket is this bleached-out lie?” he shouted,

loud enough that God would hear.

     

VII.

One must lie to everyone

at least once, God answered.

Noah did not yet have any profound lie,

but he was sure he would soon.

I don’t love people, God

continued, because then they think it’s fine

to say something.

He saw Noah, how he hid from Him,

Noah looked out from the mattress, searched for the point

from which the sun came, saw only migrating birds.

His eardrums pounded with heroism.

 

VIII.

Noah picked up the phone. No one spoke,

but he could hear someone start to hit

the receiver against their head, and wouldn’t stop.

As they struck harder, the noise

softened. The last noise heard was a gull,

which flies towards Noah from afar, and growing

closer, tries to strike his head.

     

IX.

Noah ended up in the hospital, because

he imagined all life became extinct.

He claimed that even in the zoos,

there are only plush animals, he had put them there.

According to the doctors, he had lost his mind

when traveling by the Trauma Intercity Express.

For many the part along the seaside

is troublesome. It makes their stomach turn.

Noah had not seen the sea, though as a child

he once dressed up for Mardi Gras as a pair of sunglasses.

They told his mother about the incident. They said

if she didn’t bring him, or didn’t come to visit,

she should at least call, but Noah didn’t want to hear about it.

Last time she told him there was a flood.

Noah raced to the window, but he saw his mother was mistaken,

There’s a flood, Noah, not The Flood, she said, but on the other

end of the line the phone was knocked to the ground.

     

X.

I’m not sure

if these are my own traumas,

Noah said on the dried-up shore.

You should be ashamed of yourself, God told him,

but then He took it back, because He realized

Noah had no shame of his own

he’d taken that from God, too. You lack

the shame you were born with! God shouted, because

He couldn’t punish him with rain.

     

XI.

Noah listened to the people

talking about how they might

bring back the sea.

They filled up all the pools

that were beyond use, the empty left -

behind warehouses.

They’ll fill up the biggest, dried-up

pool, the sea too, if they have a reason

for so many to cry for so long.

 

about the authors