กระแสชลเคี้ยวดั่งใจคน

Sunthorn Phu

พอแจ่มแจ้งแสงเงินเงาระยับ

ดาวเดือนดับเด่นดวงพระสุริย์ใส

ถึงปากช่องคลองสำโรงสำราญใจ

พอน้ำไหลขึ้นเช้าก็เข้าคลอง

เห็นเพื่อนเรือเรียงรายทั้งชายหญิง

ดูก็ยิ่งทรวงช้ำเป็นนำ้หนอง

ไม่แม้นเหมือนคู่เชยเคยประคอง

ก็เลยล่องหลีกมาไม่อาลัย

กระแสชลวนเชี่ยวเรือเลี้ยวลด

ดูค้อมคดขอบคุ้งคงคาไหล

แต่สาชลเจียวยังวนเป็นวงไป

นี่หรือใจที่จะตรงอย่าสงกาฯ

The Course of Love
excerpted from The Journey to Klaeng

Translated by Noh Anothai

          Written while journeying from his engaged

            and foreseeing complications ahead

Arriving as daybreak mixed gloom with light

before the Eastern Channel, I was thrilled

and entered with the morning and the tide.

With fellow boaters those waters were filled,

both men and women. These latter I eyed,

but none resembled you, whom I once held

and so, undesiring, away I plied.

The current purled and eddied, caught my prow,

and swept me veering for the other side.

If even water in such whorls will flow —

then will Love’s course run straight? Do not think so.

about the author
prev
next