Jaki jest sens

Tomasz Różycki

Facet, który kupił świat, jest spłukany.

Jaki jest sens takiego frajerstwa?

Ubiera kiereję i wychodzi w zmierzch,

neony i witryny grają ziggi zig, szarzeje.

Zwykł mieszkać w takich zmierzchach,

za matowym szkłem. Teraz trochę się poci,

ma trochę gorączkę. Pora kolacji, czas

rośnie, rośnie las wieżowców.

Są tacy, co zapadają w drzemkę,

są tacy, którzy nie potrafią czekać.

Jeśli jest nicość, musi być i nadmiar.

Gdzieś krąży tłum i słyszy już ich kroki.

Wciąż o jedną ulicę przed nimi,

jak wówczas, kiedy zabrał manele

z hotelu i chodził po mieście tak długo,

aż jego ciuchy zamieniły się w sól.

What’s the Point

Translated by Mira Rosenthal

The guy who bought the world is totally broke.

What’s the point of such foolishness, simple mind?

He puts on his greatcoat and walks into dusk,

neon lights sing zip-a-dee zap, it grows dark.

He’s used to living in such twilight, behind

frosted glass. He’s beginning to sweat around

the collar, it’s a bit warm. The dinner hour,

time elongates, skyscrapers make a bower.

There are those just on the cusp of dozing off,

there are those who cannot wait any longer.

If nothingness exists, there’s excess, enough

to go around. A crowd mills about somewhere —

still maybe a street ahead of their footsteps,

like that time he grabbed his stuff and headed out

from the hotel and walked the city’s asphalt

till the very clothes on his back turned to salt.

about the author