כל דבר

Larisa Miller

כל דבר עושה צל

גם חולצה גם שקית

בין העצים תמיד

יש אוויר שאני רוצה

לתלות עליו

משהו

כדי שלרוח

יהיה מה להזיז

חוץ מהעלים

והחול הרך

באדמה יש כוח

שמושך אליה

את האנשים

Everything

Translated by Yael Massen

Everything casts shadow

even a shirt even a bag

between the trees there is always

air from which

I want to hang

something

so the wind

will move

more than just the leaves

and the soft sand

within the earth there is power

that draws

the people to her

about the author