בתוכי אני

Anat Levin

גדומה — עירומה

כמו עץ — כמו דם

האוויר

בקתות מרוצץ

כוכבים לאבק

לפחם

Within Me

Translated by Yael Massen

Cut up — naked

like trees — like blood

wind-beaten

shacks

stars crushed to dust —

to coal

about the author