Бебе гонче

Margarita Serafimova

Когато те видях да припкаш,

спечелих секунда живот.

 

A baby hound

Translated by Margarita Serafimova

When I saw you scamper,

I gained a second of life.

about the author