Två gudinnor

Edith Södergran  

När du såg lyckans ansikte, blev du besviken:

denna soverska med slappa drag,

var hon den mest tillbedda och den oftast omnämnda,

den minst kända av alla gudinnor,

hon som härskat över de vindstilla haven,

de blommande trädgårdarna, de ändlösa solskensdagarna,

och du beslöt att aldrig tjäna henne.

Närmare trädde dig åter smärtan med djupet i ögonen,

den aldrig åkallade,

den mest kända och minst förstådda av alla gudinnor,

hon som härskar över de stormiga haven och de sjunkande skeppen,

över de fångna för livet,

och över de tunga förbannelser som vilar med barnen i mödrarnas sköten.

Two Goddesses

translated by CD Eskilson

When you saw the face of happiness it disappointed you:

this dozer with limp features,

she most worshipped, the most mentioned,

the least familiar of all goddesses

and she who rules the placid sea,

the blooming garden, endless sunny days —

you resolved to never serve her.

And then grief came with longing in her eyes:

she who’s never summoned,

the most familiar, least understood of goddesses

who rules the stormy sea, the scuttled ships,

those locked up for a lifetime —

who rules the curses heaped on children before birth.

 

about the author