Hạ Sơn

Tuệ Sỹ

Ngày mai sư xuống núi

Áo mỏng sờn đôi vai

Chuỗi hạt mòn năm tháng

Hương trầm lỡ cuộc say

Bình minh sư xuống núi

Tóc trắng hờn sinh nhai

Phương đông mặt trời đỏ

Mùa hạ không mây bay

Ngày mai sư xuống núi

Phố thị bước đường cùng

Sư ho trong bóng tối

Điện Phật trầm mông lung

Bình minh sư xuống núi

Khóe mắt còn rưng rưng

Vì sư yêu bóng tối

Ác mộng giữa đường rừng

Descending the Mountain

translated by Nguyen Ba Chung and Martha Collins

Tomorrow the monk will descend the mountain

A frayed thin robe on his shoulders

Prayer beads consume the years

No incense reaches the drinkers

At dawn the monk will descend the mountain

His white hair vexed by labor

In the east the sun will be red

No clouds fly in summer

Tomorrow the monk will descend the mountain

The city his last impasse

Now he coughs in the darkness

The temple grows deep and vast

At dawn the monk will descend the mountain

Tears at the rims of his eyes

Because the monk loves darkness

Nightmares wait on the forest path

 

about the author