Ósemka dla Georga

Tomasz Różycki

Drzewa i trawa, w której gniją jabłka

wieczorem, ogród jest ufundowany

na pochyłości, a dom na spadku,

tak, jak i ta miłość. Tylko zasłony

coś zdradzają, i tylko, gdy popatrzysz.

Był ktoś — czy matka? Zostawił na stole

tę jedną szklankę, do połowy pustą.

Poza tym ptaki, cały czas, do szóstej.

Nie mogę spać. Za ścianą leży chora

i woła coś co chwilę, skrobie łyżką,

a za oknem ten ogród, który boli

i rośnie w nocy wciąż szybciej i szybciej.

Nie wiem, co to jest, chciałem iść, coś zrobić,

położyć się w tej mokrej trawie, przylgnąć.

Wyjeżdżałem daleko, szedłem pijany

tam, w ciemności, w dół, między jabłoniami.

Eight for Georg

Translated by Mira Rosenthal

Trees and grass, where apples lie decomposing

in the evening, and the established garden

on the incline, and the house on the slope

remain, as well as this love. Only curtains

betray a thing or two, but you have to look.

Someone was there — a mother? — who left this one

glass half empty on the table. And a flock

of birds besides, always there till six o’clock.

I can’t sleep. Beyond the wall she lies there sick,

calling out every now and then and scraping

with her spoon, and past the window in the dark

the garden, aching, more swiftly taking shape.

Something made me want to come, to do my part,

to lie down on wet grass, cling to the landscape.

And I kept going farther, drunk just to be

there, in darkness, down, among the apple trees.

about the author